تاریخ ارسال : ۱۳ آذر ۱۳۹۸

18 ماه خدمات پس از فروش

18 ماه خدمات پس از فروش

تلویزیون های #مجیک شامل ۱۸ ماه گارانتی یا همان خدمات پس از فروش می باشد به عبارت دیگر محصول خریداری شده در برابر ایرادات ذاتی و تولیدی که با وجود استفاده صحیح از دستگاه پس از تاریخ نصب بروز کرده است به مدت ۱۸ ماه تحت پوشش خدمات گارانتی قرار دارد. همچنین نصب رایگان محصول و آموزش نصب پایه شامل خدمات گارانتی می باشد.